08-644 88 00

Huvudrubriker

Nr 3: Hatbrott

”När klasskamraterna var på lektion var jag vid motorvägen för att försöka ta mitt liv”, säger Lukas Svärd, 40 år, som fortfarande lider efter allt som han tvingats utstå för att han är transsexuell. För Tidningen Brottsoffer berättar han hur hatet och våldet påverkat honom.

Temat för Tidningen Brottsoffer nr 3 2020 är Hatbrott. Hatbrott är ett samlingsbegrepp för många olika brott - allt från ofredande till mord. Vanliga typer av hatbrott är olaga hot, ofredande, skadegörelse och klotter, ärekränkning, våldsbrott, hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Hatbrott strider mot den grundläggande värderingen om alla människors lika värde och mot de mänskliga rättigheterna.

Anmälningsbenägenheten kring hatbrott tros vara liten och mörkertalet därför stort. Tillsammans driver nu polisen och Brottsofferjouren Sverige samverkansprojektet Swevic. Målet är att fler hatbrottsutsatta ska få stöd.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.