08-644 88 00

Huvudrubriker

Barnkonventionen blir lag 2020

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och likställs då med andra lagar. Det blir ett förtydligande att den ska användas i alla sammanhang som rör barn.

Det centrala i barnkonventionen handlar om att se på barn ur ett rättighetsperspektiv, att se barnet som kompetent och självständigt rättsobjekt som inte har skyldigheter – bara särskilda rättigheter.

– Vi vuxna ska göra allt vi kan för att barnet ska respekteras fullt ut för sitt eget värde. Alla som jobbar med barn på något sätt ska känna till den här barnsynen, säger barnrättsjuristen Marie Lundin Karphammar, till Tidningen Brottsoffer.

Hur kan Brottsofferjouren arbeta för att stärka barns rättigheter? I nr 4/2019 möter du Elena Luckey, verksamhetsutvecklare barn och unga, Brottsofferjouren Sverige, som tipsar om hur brottsofferjourer och andra som möter barn och unga kan arbeta med sin barnsyn.

Dessutom medföljer en affisch om barnkonventionen.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.