08-644 88 00

Huvudrubriker

Nr 3: Brott mot barn

– Jag vill att barn och unga vet att vi finns, säger Neslihan Erdis, Brottsofferjouren Sveriges nya verksamhetsutvecklare för området barn och unga.  
Hon kommer nu att arbeta tillsammans med och stötta de brottsofferjourer som vill ta ett steg vidare i sitt stöd till barn och unga.

År 2020 är det dags – FN:s barnkonvention blir lag i Sverige. Det är ett stort steg framåt men i alla avseenden är det ändå inte säkert att barnets rättigheter stärks.
– Lagen innebär att synen på barn måste omdefinieras i hela samhället, säger Brottsofferjourens vice styrelseordförande Monica Ekström. Det handlar inte längre om fritt valt arbete.

Att inte få leva sitt liv och göra sina egna val är vardag för ungdomar som lever i en hederskontext. Brottsoffer-, kvinno- och tjejjouren Freezonen driver nu det tvååriga projektet Mitt liv Mina val i fem skånska kommuner. Jourens satsning mot hedersvåld får fler unga att våga berätta och söka stöd.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.