08-644 88 00

Huvudrubriker

Nr 4/2016: Våld i nära relation

Våld i nära relation är temat för Tidningen Brottsoffer nr 4 2016. Varje dag söker sig i genomsnitt tolv personer till Brottsofferjouren efter att de utsatts för våld av någon som står dem nära. Under året har Brottsofferjouren Sverige satsat ytterligare för att öka kunskapen om våld i nära relation och stärka stödet till dem som utsätts. Heléne Carlsson, verksamhetsutvecklare för området våld i nära relation på Brottsofferjouren Sverige, berättar hur arbetet ser ut.

Kunskap om våld i nära relation är viktig för att våldsutsatta personer ska få rätt stöd. Därför har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna tagit fram en webbkurs med syfte att höja kompetensen kring våld i nära relation.

I nr 4 2016 möter du också Rosie som misshandlades av sin sambo. Efter flera försök lyckades hon bryta upp med stöd från Kvinnojouren och Brottsofferjouren. Då väntade en lång och snårig rättsprocess som inte är över än.

Att ta makten över ekonomin är ett effektivt sätt att kontrollera sin partner. När vi möter våldsutsatta personer behöver vi ha kunskap om hur det ekonomiska våldet kan se ut. Det skriver Yvonne Zingmark, ledamot i Brottsofferjouren Sveriges förbundsstyrelse, i en krönika.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.