08-644 88 00

Huvudrubriker

Nr 3/2016: Näthat

Näthat är temat för Tidningen Brottsoffer nr 3/2016. Den lagstiftning vi har idag ger inte tillräckligt skydd åt de unga som utsätts för hot, hat och sexuella trakasserier på nätet. Regeringens särskilde utredare Gudrun Antemar har lämnat förslag på hur lagstiftningen bättre kan skydda de som utsätts för hot och andra kränkningar.

Juridikinstitutet är en politiskt oberoende ideell organisation som grundades 2013 med syfte att göra internet till en bättre plats där normalt ansvarstänkande ska vara normen och för att hjälpa de som redan utsatts för kränkningar. Tidningen Brottsoffer har pratat med institutet om de svårigheter som finns kring nätlagstiftning och vilket stöd de kan hjälpa till med.

I nr 3 möter du också författaren Rebecka Bohlin. I boken Tackla hatet har hon intervjuat flera personer som utsatts för näthat, hot och faktiskt våld. Bohlin har frågat hur de tagit sig igenom det och vilken hjälp de fått.

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar råkar i större utsträckning än andra barn ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på internet. Men internet ger även barn med funktionsnedsättning positiva upplevelser. Genom arvsfondsprojektet Nätkoll arbetar Attention Hisingen-Kungälv för att stärka barns trygghet på nätet.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.