08-644 88 00

Huvudrubriker

Nr 3/2015: Utsatt på jobbet

Utsatt på jobbet är temat för Tidningen Brottsoffer nr 3/2015. Var femte kvinna och var tionde man har blivit utsatt för hot eller våld på jobbet under det senaste året, enligt SCB.

Tidningen har besökt Brottsofferjouren Gävle som har lång erfarenhet av att möta personer som utsatts för brott på jobbet. Exempelvis har Jeanette, som utsattes för rån, fått hjälp att komma vidare av Emma-Lena Wennerberg, samordnare på Brottsofferjouren Gävle. På jouren finns också brottsofferstödjaren Lotta Larsson, som berättar om sina erfarenheter. Hon var med om ett grovt bankrån i början på 1990-talet.

I nr 3 kan du också läsa om att arbetsgivare är skyldiga att anmäla tillbud som hot och våld till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska också i efterhand utreda vad som orsakat allvarliga tillbud.

Dessutom tar tidningen upp stämman, politikerutfrågningen i Almedalen och bristerna i Polisens information till brottsoffer. 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.