08-644 88 00

Huvudrubriker

Nr 3/2014: Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är temat för Tidningen Brottsoffer nr 3/2014.  Sexualbrott är en av de brottstyper som anmäls i lägst utsträckning enligt Brottsförebyggande rådet. Samtidigt är utsattheten hög. Enligt en ny studie från Nationellt centrum för kvinnofrid har var femte vuxen kvinna och var tjugonde vuxen man i Sverige någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld.

I nr 3 möter du Malin som berättar om våldtäkten hon utsattes för och tiden efter. Trots att hennes fall inte ledde till åtal uppmanar hon alla som utsatts för sexuellt våld att anmäla.
Oavsett om den som har utsatts för våldtäkt söker sig till en specialistmottagning eller en akutmottagning ska de bli bemötta på ett likartat sätt. I nr 3 kan du läsa om vilket stöd hälso- och sjukvården ska ge.

Tidningen Brottsoffer har också besökt Brottsofferjouren Värmland som driver stödgruppen Vågen för tjejer som utsatts för sexuellt våld. I gruppen får deltagarna stöd av varandra och hjälp att hantera det de varit med om. 
I nr 3 möter du också Hans Knutagård, lektor vid högskolan i Kristianstad, som forskar om män som blivit våldtagna av män. Han slås av att mäns utsatthet är så osynlig i det svenska samhället.

Läs nr 3/2014 som PDF

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.