08-644 88 00

Huvudrubriker

Nr 2/2014: Valår

Valår är temat för Tidningen Brottsoffer nr 2 2014. Tidningen Brottsoffer har frågat de rättspolitiska talespersonerna för samtliga riksdagspartier vilka brottsofferfrågor de driver inför årets val. I vissa frågor, som exempelvis att uppklaringen av mängdbrott måste öka, är de flesta partier överens. Men i andra frågor går åsikterna isär.

Hur kan förutsättningarna stärkas för att brottsofferjourerna ska kunna ge ett förstärkt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga i hela landet? Det var en av frågorna som diskuterades när Brottsofferjouren samlade de rättspolitiska talespersonerna för riksdagspartierna till en debatt.

I nr 2 2014 möter du också Leo och hans dotter Jessica Kostin. Efter att Leo Kostin utsattes för en misshandel började han fundera kring situationen för brottsutsatta och hur han kunde hjälpa andra. När han fyllde 50 år bestämde han sig för att önska sig ett bidrag till Brottsofferjouren av sina arbetskamrater istället för en vanlig present.

Läs nr 2/2014 som PDF

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.