08-644 88 00

Huvudrubriker

Nr 2/2014: Våld mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre är temat för Tidningen Brottsoffer nr 2 2013. Den 15 juni uppmärksammas Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre. I Sverige har brottsofferjourer, kvinnojourer, pensionärsorganisationer, fackförbund och myndigheter gått samman för att under parollen Våldet går inte i pension! synliggöra äldres utsatthet och rätt till stöd.

Förra året mötte brottsofferjourerna i Sverige 4 937 personer över 65 år som sökte stöd efter att de utsatts för brott. I nr 2 2013 berättar en joursamordnare om jourens möte med en äldre våldsutsatt kvinna. 

Region Gotland har under flera år arbetat aktivt med kvinnofridsfrågor, men upptäckte att det fanns målgrupper som föll mellan stolarna. Därför startades projekt FREDA med målet att skapa ett strukturerat stöd till våldsutsatta äldre och personer med funktionsnedsättning. Tidningen Brottsoffer har talat med projektledaren Lisa Lindell. Sidan är under uppdatering.

Läs nr 2/2013 som PDF

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.