08-644 88 00

Huvudrubriker

Nr 1/2012: Kvinnofrid

Av Världshälsoorganisationen WHO definieras våld mot kvinnor som ett utbrett folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. De senaste åren har stora satsningar gjorts mot våldet både lokalt och nationellt.

I Tidningen Brottsoffer nr 1 2012 möter du företrädare för kvinnofridsarbetet. På olika sätt arbetar de för att förebygga våldet och för att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld ska få det stöd de har rätt till.

Varje dag söker drygt 17 kvinnor stöd hos en brottsofferjour efter att de  utsatts för misshandel eller grov kvinnofridskränkning. Tidningen Brottsoffer har besökt Brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne som ger våldsutsatta stöd.

Ideella föreningar fyller en viktig funktion i arbetet mot våld. Det menar Socialstyrelsens Ola Florin som berättar om myndighetens arbete inom området Våld i nära relationer. Tidningen Brottsoffer har också frågat tre experter om hur kvinnofridsarbetet kan föras framåt.

Läs nr 1/2012 som PDF

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.