08-644 88 00

Huvudrubriker

Med många språk når vi fram till fler

Temat för det här numret av tidningen Brottsoffer är ”Stöd på eget språk”. För alla verksamma inom Brottsofferjouren Sverige i hela landet betyder detta begrepp väldigt mycket. Vi är stolta över att vi tidigt insåg betydelsen av att den som utsatts för brott kunde få ett stödjande samtal och adekvata råd av en språkvolontär, på sitt eget språk.

Vi har utvecklat denna form av stöd på bästa sätt genom att så många goda krafter, både centralt och i lokala jourer, arbetat aktivt. Var och en av oss förstår hur viktigt det är att, just i ett så svårt läge som när man har utsatts för brott, kunna samtala och få stöd och vägledning från någon på det egna språket. Det gäller också för den som även hyggligt behärskar exempelvis engelska. Risken för missförstånd minskar när den brottsutsatta personen får möjlighet att ställa frågor och beskriva känslor samt få stöd på sitt eget språk.

Oberoende av var vi verkar är jag övertygad om att det finns ett betydande utrymme för oss att utveckla all den vägledning som kan erbjudas vad gäller detta allt viktigare stöd. Både på central och lokal nivå. Det gäller såväl vår centrala Telefoncentral som våra hemsidor. Jag vet att ett positivt vidareutvecklingsarbete pågår på flera håll med förhoppningen om att vi ska bli än bättre. Bland annat är det många brottsofferjourer som nu även rekryterar språkvolontärer.

Kriminell verksamhet känner som bekant inga landsgränser. För alla – även för dem med brottslig inriktning – har det blivit så mycket enklare och billigare att snabbt ta sig från ett land till ett annat. Rörligheten över gränserna är större än tidigare. Det gäller naturligtvis även människor i Sverige som talar andra språk än svenska, och som kan riskera att utsättas för brott här. Invandringen till vårt land har funnits sedan länge men antalet nyanlända, efter händelseutvecklingen i främst Syrien, har som bekant ökat påtagligt.

Eftersom Sverige på senare tid har fått så många nyanlända, av vilka åtskilliga därtill är ensamkommande och underåriga, är det särskilt viktigt att vi kan erbjuda ett högkvalitativt stöd på många språk.

Brottsofferjouren Sverige är medlem i Victim Support Europe och det finns många frågor inom hela organisationen som  är viktiga utvecklingsområden. För att underlätta för personer som blir utsatta för brott i ett annat europeiskt land, crossborder victims, har medlemsländerna i ett första skede utsett en kontaktperson. Vi har därmed möjlighet att förmedla en brottsutsatt i ett annat land till en brottsofferstödjande organisation. Medlemsländerna kan också bistå varandra med information om respektive lands rättsprocess.

I maj 2018 kommer Brottsofferjouren Sverige att vara värd för den årliga konferensen inom Victim Support Europe. Temat är ”Hur når vi brottsoffer?”.  En mycket viktig fråga är polisens förmåga att på ett fullgott sätt informera alla som utsatts för brott om att de kan få kostnadsfritt stöd, och att också hänvisa berörda personer till en brottsofferstödjande organisation. Under konferensen kommer även EU:s brottsofferdirektiv att få en genomlysning av hur väl, eller mindre väl, brottsofferstödet fungerar inom de olika medlemsländerna.  

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 3/2017

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.