08-644 88 00

Huvudrubriker

Brottsofferstöd gynnar rättssäkerheten

Vi hoppas att goda exempel inom polisen och att det enträgna arbetet genom bland annat Brottsofferjourens polisgrupp till slut ska medföra att alla som utsatts för brott, deras anhöriga liksom vittnen ska få allt medmänskligt stöd vi kan erbjuda dem.

När man tittar på statistiken över antalet från polisen förmedlade ärenden till de lokala brottsofferjourerna i landet är det lätt att bli pessimistisk och besviken. Än större anledning att känna en frustration är det när man tänker på hur många brottsoffer, anhöriga och vittnen som kunnat få ett medmänskligt stöd men som inte fått det som en följd av brister vad gäller förmedlingen av ärenden. Allt förstärks också av att vi i våra många möten med polisledningen i Stockholm och i övrigt i landet ofta har känt en optimism om att en snar förbättring skulle vara i sikte. Rikspolischefen personligen har varit besjälad av att få allt att fungera. Men likväl har resultatet dessvärre hittills varit nedslående.

Nu finns det trots allt ljusglimtar. Det är något positivt som lyfts fram i detta nummer. Vi hoppas att goda exempel inom polisen och att det enträgna arbetet genom bland annat Brottsofferjourens polisgrupp till slut ska medföra att alla som utsatts för brott, deras anhöriga liksom vittnen ska få allt medmänskligt stöd vi kan erbjuda dem.

Rättssäkerheten gynnas i högsta grad av att människor som kommer i närkontakt med brottsutredning och rättegång kan få ett stöd som underlättar för dem vad gäller information och minskad påfrestning i den exponering som lätt kan kännas särskilt påfrestande. Rättssäkerheten gynnas av att alla kan känna en bättre rättstrygghet.

EU:s brottsofferdirektiv är den viktiga grunden för statens skyldigheter när det gäller information om och hänvisning till organisationer som kan ge stöd åt alla brottsoffer, anhöriga och vittnen. Inom vår organisation med landets alla lokala brottsoffer­jourer har vi en kvalitetssäkerställd kapacitet för uppgiften. Nu är det förmedlingen som – äntligen – måste börja fungera på ett ändamålsenligt sätt.

Min förhoppning är nu att alla de goda krafter som finns inom polisen genom gemensamma ansträngningar tillsammans med alla inom vår organisation ska få allt strul med övergång från ett datasystem till ett annat liksom andra kvarvarande övergångsbekymmer att snabbt förändras till ett positivt läge, där polisen förmedlar allt fler ärenden till oss. Då kan EU:s brottofferdirektiv uppfyllas.

Därutöver hoppas jag att vi alla inom hela vår egen organisation gör vårt yttersta för att vi ska bli så kända att det blir naturligt för alla som utsätts för brott att söka direktkontakt med någon av våra lokala brottsofferjourer i landet även utan någon föregående ärendeförmedling från polisens sida. Var och en av oss kan bidra för att åstadkomma detta.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 2/2017

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.