08-644 88 00

Huvudrubriker

Mänskliga rättigheter är vår utgångspunkt

Det är viktigt att aldrig visa någon som helst acceptans för brottsliga gärningar som sker i ”hederns namn”. Vi inom Brottsofferjouren vill däremot skapa bättre kompetens och förståelse för att på bästa sätt kunna bistå dem som drabbas av denna brutala brottslighet.

Det som allmänt kallas hedersrelaterat våld har fått stor medial uppmärksamhet under åren. Inte minst när vi återkommande hedrar minnet av Fadime Sahindal som så tragiskt för femton år sedan brutalt mördades av sin egen far. Främst flickor och kvinnor utsätts för denna typ av avskyvärda brottsliga gärningar i ”hederns namn”. Även pojkar och män drabbas.

Det är viktigt för alla som är verksamma inom Brottsofferjouren – men också för alla andra som möter de målgrupper som berörs – att få bättre kunskaper om sådana brott och deras bakgrund. Då kan vi stötta brottsoffren och deras drabbade oskyldiga anhöriga med ökad kompetens och med bättre lyhördhet för varje människas lika värde och rätten till ett liv fritt från hot, förtryck och våld.

Det är också viktigt att kämpa för att det ska vara en tydlig svensk lagstiftning som bör omfatta alla som finns här i landet. Oavsett om frågan gäller barnäktenskap eller någon annan lika viktig mänskligrättighetsfråga. Frågor som gäller mänskliga rättigheter och alla människors lika värde får aldrig behandlas med undfallenhet för att exempelvis slippa ifrån obehag bestående i att riskera att bli betraktad som främlingsfientlig.

Vi får heller aldrig förhäva oss och mörka att också vi i Sverige har haft lagstiftning med tillämpning i strid mot alla människors lika värde som vi numera har all anledning ta avstånd från. Det gäller till exempel statens tidigare behandling av samer, av homosexuella och tillåtande av aga i vissa sammanhang.

Mot bakgrund av angelägenheten att bättre kunna bistå dem som drabbas av olika former av hedersrelaterat våld och förtryck är vi därför mycket tacksamma för att Socialstyrelsen beviljat oss verksamhetsmedel för att ta fram ett utbildningsmaterial gällande hedersrelaterat våld och förtryck, som under våren kommer ut i bokform.

För oss är det viktigt att aldrig visa någon som helst acceptans för brottsliga gärningar som sker i ”hederns namn”. Vi vill däremot skapa bättre kompetens och förståelse för att på bästa sätt kunna bistå dem som drabbas av denna brutala brottslighet. Och det är vi säkra på att det utbildningsmaterial som nu kommer ut om hedersrelaterat våld och förtryck bidrar till. Läs och begrunda, uppmanar jag till!

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 1/2017

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.