08-644 88 00

Huvudrubriker

Brottsbekämpningen måste effektiviseras

Redan genom Birger Jarls fridslagar påverkades kvinnofriden, hemfriden och tingsfriden. Sedan dess har lagstiftaren, olika regeringar och rättsväsendet kommit med successiva förbättringar, vilka alla syftat till att stärka integritetsskyddet och säkerheten inte minst för kvinnan men även för allt våld som sker i nära relationer.

I Sverige har vi för inte så länge sedan haft en lagstiftning som medgett ”mannen i huset” att inom hemmets väggar i viss utsträckning utöva aga mot familjen utan att polis och åklagare hade möjlighet att agera. Våldtäkt inom äktenskapet var också länge straffritt eftersom mannen förr då ansågs ha ett berättigat krav på sexuellt umgänge. Nu är det som bekant en könsneutral sexualbrottslagstiftning som inte har någon som helst fredad zon i hemmiljö.

Det var heller inte så länge sedan som det i domstolarna och i utredningssammanhang kunde föras en diskussion om hur utmanande en våldtagen kvinna varit klädd och om hon mer eller mindre fick skylla sig själv om hon första gången hon träffat en man på krogen, bjudit honom hem till sig.

Utvecklingen har gått framåt vad gäller lagstiftning och förhållningssätt. Snart torde vi få en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke och där också oaktsamhet från utövarens sida kan straffas. Kanske försvinner också själva brottsrubriceringen våldtäkt och ersätts med sexuellt övergrepp.

Regeringen har också nyligen presenterat en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som gäller från och med den 1 januari 2017. Allt är självfallet av godo som är ägnat att skapa bättre förutsättningar för att på alla sätt – helst förebygga helt – men i vart fall bekämpa allt våld i nära relationer.

Samtidigt är det de faktiska resultaten som räknas. Många kvinnor har dessvärre genom åren fallit offer för våld från män de haft en relation med. Därför måste hela brottsbekämpningen effektiviseras och så långt det någonsin är möjligt säkerställa att förundersökningarna genomförs professionellt och skyndsamt med där det är möjligt gedigen dokumentation av de viktigaste förhören. Allt för att söka eliminera försök till påtryckningar mot måls­ äganden att ta tillbaka sin anmälan eller att ändra uppgifter. Ingen målsägande ska för övrigt kunna ”ta tillbaka anmälan” utan att det omgående föranleder ett förnyat förhör där grunderna för den ändrade inställningen nogsamt gås igenom.

Kort sagt; polisutredningarna måste – allmänt sett – bli bättre med bland annat gedigna riskbedömningar. Det är djupt tragiskt och oacceptabelt att så många kvinnor mördats genom åren av män de haft någon form av relation med.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 4/2016

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.