08-644 88 00

Huvudrubriker

Skärpt lagstiftning mycket angelägen

Den som blivit nättrakasserad har hittills inte haft mycket att hoppas på av rättsväsendet. Framförallt när det gällt förtal och grovt förtal har lagstiftningen varit 1800-talsmässig och förefaller knappast ha märkt av den digitala revolutionen i form av sociala medier som forum för all möjlig smutskastning.

Förtalsbrottet har i princip varit ett måls­ ägandebrott där polis och åklagare normalt inte lagt krut på att utreda brott efter en anmälan om kränkning. En förtalsutsatt har således i princip fått förlita sig på att själv agera utan bistånd av polis och åklagare. På senare tid har dock vissa förbättringar gjorts vad gäller åklagares möjlighet att väcka åtal. Nu har regeringens särskilda utredare Gudrun Antemar kommit med ett lagförslag som tagits väl emot och som sannolikt kommer att modernisera lagstiftningen till fördel för alla kränkta. En skärpt lagstiftning känns verkligen angelägen. Vi får dagligen rapporter om hot och kränkningar av den personliga integriteten på nätet. Men väldigt få lagföringar blir följden.

Utredaren vill att det ska bli bättre rättsliga förutsättningar att komma åt hat och hot på nätet. Ett av förslagen innebär att en del brott som nu bedöms som förtal ska kunna falla in under det allmänna åtalsbrottet ofredande. Utredaren vill även införa ett helt nytt brott som benämns olaga integritetsintrång. Det kan gälla till exempel vid spridande av nakenbilder eller så kallad hämndporr. Viktigt är också att utredaren föreslår att personer som utsätts för grova kommentarer och kränkningar på nätet – i motsats till vad som gäller för närvarande – ska kunna få brottsskadeersättning. Balansgången vad gäller begränsningar av den grundlagsfästa yttrandefriheten är viktig men också i en fullvärdig demokrati är det helt nödvändigt att sätta stopp för ytterligheter och avarter som leder till klart otillbörliga integritetskränkningar.

Justitieministern Morgan Johansson har uttalat att en proposition kan väntas komma redan under innevarande år och i så fall skulle en ny lag kunna emotses inom en snar framtid. Det bör tilläggas att det inte bara är en ny och modernare lagstiftning som känns angelägen. Lika viktigt är att också polisutredningarna på området blir – allmänt sett – mer effektiva och framgångsrika för att därmed möjliggöra fler lagföringar. Det måste bli känt att det är farligt att härja vilt på nätet och att det kan komma att kosta på när både ny lagstiftning och väl fungerande polisutredningar verkar i harmoni med varandra. Lagen får en längre nättrakasseriarm. Vid vårt Inspirationsforum får vi en god möjlighet den 12 november att lyssna närmare till Gudrun Antemar och då också kunna ställa frågor till henne rörande hennes utredning och lagförslag.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 3/2016

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.