08-644 88 00

Huvudrubriker

Vi påverkas alla av brott mot barn

Alla former av brott som riktas mot barn tar vi instinktivt inte bara avstånd från utan blir normalt också väldigt illa berörda av. Inte så konstigt naturligtvis eftersom barn är utsatta som brottsoffer, då de oftast har svårt att freda sig från brottsliga angrepp och ibland är helt oförmögna därtill.

Barn kan i sina egna hem drabbas extra hårt när de blir vittnen till eller på annat sätt blir medvetna om att våld utövas av en förälder mot den andra. En traumatisk upplevelse som i värsta fall – när våldet går överstyr – kan leda till att barnet i fråga förlorar båda sina föräldrar. En som gärningsperson och den andra som brottsoffer. En sådan plågsam upplevelse leder naturligtvis ofta till ett mycket långt lidande trots att barnet själv inte har åsamkats några fysiska skador eller kanske ens riskerat att själv råka illa ut rent fysiskt. Längre tillbaka uppmärksammades barnets situation i sådana fall inte på ett adekvat sätt i den rättsliga brottmålshandläggningen. Numera ska barns rätt tillgodoses när de bevittnat våld. Men alltjämt betraktas barn i den beskrivna situationen inte fullt ut som ”riktiga” brottsoffer. Förhoppningsvis kommer så att ske framöver.

När det gäller barn som utsätts för grovt våld finns det brottmål där jag haft anledning att fundera över hur det är möjligt att som an­hörig kunna leva vidare. Jag tänker på mål där barn grymt mördats. De flesta av oss minns mordfall där barn blivit offer (Helén, Engla, barnen i Arboga och tidigare i år Lisa Holm bara för att nämna några uppmärksammade fall). Jag har träffat och sam­talat med några av de berörda närstående. Eftersom jag själv sökt sätta mig in i hur det skulle kännas att leva vidare om det varit mitt eget barn eller barnbarn som dödats, är min respekt för dem som lyckas enorm. Att anhöriga till mordoffer – inte minst när det gäller barn som mördats – har ett mycket starkt behov av både medmänskligt och oftast också professionellt stöd är lättförståeligt. Inom Brottsofferjouren gör vi allt vi kan för att svara upp med det stöd vi kan ge.

Barnrättighetsutredningen (S 2013:08) har i mars i år lämnat över sitt slutbetänkande med förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) samt en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering. Utredningen har även kommit med ett antal författningsförslag i övrigt för att stärka barnets rättigheter i svensk lagstiftning. Att barnkonventionen ska bli svensk lag är något som bland annat Brottsofferjouren Sverige länge har kämpat för. Det känns väldigt bra att kampen nu synes vara över och att konventionen snart blir svensk lag.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 2/2016

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.