08-644 88 00

Huvudrubriker

Entusiaster – ni är guld värda

Vi människor får ofta sträva länge för att nå positiva resultat. Det gäller inom idrotten. Så också inom rättsväsendet och i arbetslivet i allmänhet. Inom vår egen organisation har ett ihärdigt arbete under några ekonomiskt tuffa år äntligen medfört att ljuset kommit åter.

Vår ekonomi har nu återställts och därutöver förbättrats påtagligt. Med bättre ekonomi kan vi tillsammans med de lokala jourerna äntligen blicka framåt med optimism i vår gemensamma strävan att förbättra förutsättningarna att ge stöd åt alla brottsoffer, anhöriga och vittnen.

Vi vill värna samhörigheten inom hela brottsofferverksamheten på lokal, regional och riksnivå. Med gemensamma krafter blir vi starkare. Något som alltid gynnar dem vi är till för att ge stöd åt.
Med ett ökat förtroende och med mer satsade pengar från dem som tror på vår organisation och vår verksamhet följer självfallet också ett ökat
ansvar. Organisationsutvecklingen är mycket viktig för vår verksamhet och har nu fått rejäl luft under vingarna.  Många jourer har ett tydligt framåtriktat utvecklingsperspektiv om man inte redan nått ända fram. Utbildning är ett område som har varit eftersatt till följd av det tidigare bistra ekonomiska läget. Där måste en rejäl återställning och förbättring till med det snaraste.

Temat för detta nummer av tidningen är allt det goda som förekommer inom de lokala jourerna. Det vill jag verkligen understryka betydelsen av! Alla entusiaster vi har över hela landet är guld värda! Att bara få ynnesten att träffa er och få ta del av det positiva ni åstadkommer där ute lokalt och regionalt värmer varje hjärta!

Den 21 januari 2016 var ett exempel på en sådan lyckad och hjärtvärmande dag trots en yttertemperatur i Luleå på -31 grader. Vår generalsekreterare Eva Larsson och jag var tillsammans med Brottsofferjouren Luleå samt lokala företrädare för rättsväsende och skola i Luleå med som arrangörer av en pressträff där ett nationellt pilotprojekt ”Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asberger” presenterades. Syftet med pilotprojektet är att öka såväl rättstryggheten som rättssäkerheten och att effekterna av pilotprojektet så småningom ska vara till gagn för en ökad kompetens och förståelse i hela landet när det gäller unga människor med ADHD, ADD eller Asperger. Pilotprojektet finansieras av Arvsfonden. Entusiasmen för projektet var påtaglig från alla närvarande under pressträffen i Luleå.

Positiv anda behöver vi! När den genomsyrar all vår verksamhet blir vi också bättre skickade på alla områden att jobba för de många som behöver vårt stöd!

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 1/2016

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.