08-644 88 00

Huvudrubriker

Endast ynkryggar ger sig på äldre personer

Ynkliga brottslingar ger sig på äldre personer på olika sätt i allt högre utsträckning. De gör det för att det ofta är lättare att lura människor som av olika skäl har svårare att skydda sig från brottsliga angrepp. Alla blir äldre och mer sårbara. Särskild utsatthet gäller också för barn och människor som lider av någon typ av funktionsnedsättning.

Brotten mot äldre är av varierande slag. Bedrägerier har blivit vanligare men också stölder i de äldres egna hem. Många äldre har respekt för företrädare eller anställda hos myndighet, kommun eller verk. Och de äldre kan ha svårt att förstå att det är en bedragare som falskeligen utger sig för att vara någon annan. ”Han verkade så trevlig och förtroendeingivande”, kan förklaringen vara när brottet väl uppdagats. Om nu den äldre ens vill eller vågar anmäla brott. Skammen kan vara så långtgående att inte ens den äldres barn och barnbarn får veta något.

Jag blir alltid upprörd när en svag målsägande utsätts för brott. Oavsett om brottet riktas mot ett barn, en äldre person eller mot någon annan som är särskilt utsatt. Nästintill så arg att jag hade måst lägga band på mig om jag alltjämt varit åklagare för att inte jäva ut mig. I allmänhet blir jag också besviken över att domstolarna inte klipper till med tuffare straff när straffvärdet i allmänhet är så högt. Domstolarna har i alla tider varit försiktiga med att utnyttja straffskalornas övre delar utom i fråga om grova narkotikabrott. Trots att det finns glasklara bestämmelser i brottsbalken om straffvärdehöjningsgrunder som passar utmärkt väl in när fega brott begås mot äldre människor.

Den som är svag och äldre ska ha rätten att leva utan att riskera bli hänsynslöst kriminellt utnyttjad på grund av sin ålder. Den som kränker den äldres rätt till hem- och gatufrid ska straffas hårt. Samhället ska genom domstolarna visa hur avskyvärda brotten är. I Sverige finns ju även rätten för envar av oss att fritt uttrycka vår uppfattning fastän vi vet att det är domstolarna som självständigt dömer.

Den som funderar på att ge sig in på brottsmarknaden där äldre utsätts för brott bör också betänka att den som åker dit med lagföring och straff oftast hänförs till gruppen lågstatuskriminella. Det vill säga, sådana som
under straffverkställigheten riskerar bli illa sedda också av medintagna.

Vi vill att alla gemensamt ska bekämpa brott och låta gatu- och hemfrid gälla överallt. Oavsett om man befinner sig på gatan eller i sitt eget hem.

Därigenom bidrar vi till att öka tryggheten och människovärdigheten för oss alla.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 4/2015

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.