08-644 88 00

Huvudrubriker

Ditt agerande på arbetsplatsen kan göra skillnad

I det här numret tar vi upp att det är vanligt att utsättas för brott på sin arbetsplats. Sven-Erik Alhem påminner om att vi alla har ett ansvar. För att slå larm, ge stöd och verka för en positiv förändring av den egna arbetsmiljön. 

Vi tillbringar en stor del av vårt leverne på arbetsplatsen. Ibland en fast plats i tillvaron. Men för många en rörlig. Oavsett var du har ditt arbete ska arbetsmiljön vara sådan att den ger dig och dina kollegor största möjliga trygghet och säkerhet. För elever är det under många år skolan som är deras arbetsmiljöförankring. 

Alla elever eller anställda ute i näringslivet, på myndigheter eller andra arbetsplatser känner tyvärr inte den trygghet i att gå till skolan eller jobbet som de borde kunna göra. Mobbning, hot, trakasserier och – ibland dessvärre också fysiska övergrepp - drabbar en del. Ofta kontinuerligt utan att någon slår larm. Den utsatte själv vågar ofta inte säga något eftersom det bara skulle förvärra situationen för honom eller henne. En ond eskalerande situation kan uppkomma som är svår att ta sig ur. 

För alla som blir varse vad som är på gång gäller det att på något sätt visa aktivitet. Ge stöd, slå larm och – framförallt inte låta sig ryckas med i mobbningen eller trakasserierna. Just ditt agerande kan göra skillnad. Bara att du gjort klart att du sett vad som hänt och påtalar det kan förhoppningsvis leda till en bättring. Och det är aldrig fel att till exempel rapportera vad du sett eller erfarit till rektor om du befinner dig i skolmiljö. 

Samtidigt gäller det att värna och söka stärka den egna arbetsmiljön efter förmåga. Det är inte så att det alltid ”är grönare ängar” på andra arbetsplatser. Det kan vara lätt att orättvist kritisera den egna arbetsmiljön i tron att allt är så mycket bättre på alla andra skolor eller arbetsplatser. I stället bör var och en göra det bästa möjliga för att söka åstadkomma bättre förhållanden där man befinner sig. Attityder och förhållningssätt gentemot arbetskamrater eller elever är en betydelsefull del i detta arbete. Som bör vara ständigt pågående. Tänk bara vilken betydelse lite uppskattning kan ha! Ett vänligt ord i rätt tid kan göra skillnad. Kanske bara i förbigående. 

Som alltid är ett medmänskligt stöd guld värt till den som behöver det. 

Sven-Erik Alhem 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.