08-644 88 00

Huvudrubriker

Att få stöd snabbt är viktigt för många

Behovet av att snabbt komma i kontakt med någon att tala med för att få hjälp och stöd i en utsatt situation är stort för många. Vi har all anledning att vara stolta över Brottsofferjourernas Telefoncentral som sedan starten 2002 hjälpt ett stort antal stödsökande, skriver Sven Erik Alhem.

Hjälplinjer i olika former har hamnat i fokus på senare tid. Behovet är stort för många att skyndsamt komma i kontakt med någon människa att tala med för att få hjälp eller stöd i en utsatt situation. Det kan gälla jourhavande präst eller medmänniska eller – som inom vår organisation – att få stöd eller att få svar på frågor efter att ha blivit utsatt för brott.

Vi har all anledning att vara stolta över den fina insats som vår Brottsofferjourernas Telefoncentral kunnat lämna till ett mycket stort antal stödsökande alltsedan starten i september 2002. Vikten av att snabbt få stöd och en medmänsklig kontakt när man drabbats av brott kan inte nog betonas. Telefoncentralen har sedan 2006 också haft möjlighet att ge stöd på eget språk. Telefoncentralen har drygt 10 000 kontakter varje år och Stöd på eget språk hade ungefär 800 kontakter under 2014.

Personligen hade jag önskat att alla lokala jourer i landet hade varit automatiskt kopplade till Telefon­centralen under de tider samtal inte direkt kan besvaras lokalt. Risken är nämligen stor att en stödsökande som nås av en automatinspelad röst inte gör sig besväret att ringa upp en andra gång. Telefoncentralen ser också till att återkoppla till berörd lokal jour efter ett inledande samtal.

En mycket betydelsefull person för uppbyggnaden av Telefoncentralen alltsedan starten och därefter också av Stöd på eget språk är Göran Thornadtsson. Göran rekryterades till kansliet i Stockholm från Brottsofferjouren i Örebro. Under våren 2015 är epoken med Göran Thornadtsson som den av alla – anställda och ideellt verksamma –  synnerligen omtyckte ledaren för Telefoncentralen och Stöd för eget språk över. Göran lämnar oss alltså för att gå i pension. Vi kommer att sakna honom för hans lugn och stabilitet men även för hans empati och enorma engagemang i brottsofferfrågor. Samtidigt önskar vi självfallet Göran all den lycka i fullständig frihet han så väl gjort sig förtjänt av! Nu fortsätter verksam­heten vid Telefoncentralen med ny ledning men med samma höga ambitioner som under Görans tid.

Jag vill också passa på att tacka vår under mycket lång tid utbildningsansvariga Ulla Graneli, projektledare Karin Andersson och IT-ansvariga Mia Lindh som också lämnar oss. Ulla och Karin avslutar sina tjänster den sista februari. Mia slutade vid årsskiftet, men har arbetat kvar som konsult tills nyligen.

Anhöriga till mordoffer har under lång tid inte fått den uppmärksamhet de så utomordentligt väl är värda. Deras situation har tagits upp i en serie fall som sänts i TV3. Vi vet hur livslångt lidandet blir och hur stort behovet kan vara både av ett medmänskligt och ett professionellt stöd i deras svåra situation. Jag har personligen träffat många och vet därför av egen erfarenhet hur tomt livet ter sig för an­höriga efterlevande efter ett mord.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 1/2015

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.