08-644 88 00

Huvudrubriker

Trygghet är viktigt för rättssäkerheten

Att vittnen och målsägande är trygga är viktigt för att ge bästa möjliga förutsättningar för att uppnå en fullgod rättssäkerhet. Inom Brottsofferjouren verkar vi för att få till stånd tidiga stödkontakter med vittnen på samma sätt som med brottsoffer, skriver Sven Erik Alhem.

I grunden är jag optimist. Ibland är det lätt att vara det men emellanåt svårare. Särskilt svårt har det känts alltsedan vi tidigt i somras nåtts av det synnerligen negativt överraskande och svårförståeliga beskedet från Brottsoffermyndigheten att vårt verksamhetsbidrag minskas rejält. Bidraget har sänkts från 7 miljoner kronor för 2014 till 6,3 miljoner för 2015.  
Vi har tidigare – faktiskt på inrådan av Brottsoffermyndigheten själv – omfördelat befintlig personal till vårt projekt Brottsutsatt med funktionsnedsättning, som nu avslutas kort efter årsskiftet. Resultatet av det tillsammans med neddragningen innebär att vi har 1,3 miljoner kronor mindre att tillgå nästa år. Det medför att vi tvingas minska vår verksamhet under nästkommande år. Den viktiga utbildningen får dessvärre läggas på is. Personalen minskas. Om inget för oss ekonomiskt positivt skulle inträffa – märk att det finns en bibehållen optimism trots allt! – kan vi inte heller från förbundskansliet ge stöd och vägledning i önskvärd omfattning. Vår ambition är en helt annan – nämligen att vi i samråd med de lokala jourerna ska kunna tillhanda­hålla all utbildning och kompetens­utveckling kostnadsfritt för samtliga jourer.

Vid den senaste ordförandekonferensen framhöll jag hur viktigt det är att vi inom hela vår organisation i landet ser oss som en enhetlig verksamhet med det gemensamma intresset att ge alla brottsoffer, vittnen och anhöriga bästa möjliga stöd. Det gör vi tillsammans!
Temat för detta nummer är det viktiga vittnes­stödet. Inte minst under senare år har vi alla – både inom rättsväsendet liksom i samhället i övrigt – kommit till insikt om hur viktigt det är med trygga vittnen och målsägande för att ge bästa möjliga förutsättningar för att uppnå en fullgod rättssäkerhet.

Jag har sett effekterna av vittnesrädsla under min tidigare åklagarverksamhet. Har åtskilliga gånger övertalat målsägande och vittnen att ställa upp. Frågan har accentuerats alltmer och den finns med mig i min roll både som förbundsordförande och som samhälls­debattör och mediekommentator. Inom Brottsofferjouren verkar vi för att få till stånd tidiga stödkontakter med vittnen på samma sätt som med brottsoffer.

Vittnesstödsverksamheten fungerar väl inom vår organisation på de allra flesta håll.  På många platser i landet är det alltjämt så att vittnesstödsverksamheten samordnas helt ideellt. 
Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har i juni fått ett regeringsuppdrag (Ju204/3767/KRIM) att utreda hur landet får ”en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten”. Vi kommer från förbundets sida att aktivt vara med under utredningens gång.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 4/2014

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.