08-644 88 00

Huvudrubriker

Lagstiftningen ligger efter

Lagstiftningen har inte hängt med i utvecklingen när det gäller ärekränkningsbrotten. Genom datorernas och webbens intåg på arenan har allt dramatiskt förändrats.   

I alla tider har brott begåtts också genom användande av tillgänglig teknik. Det har alltså inte bara varit laglydiga som dragit nytta av tekniken. Hot och kränkningar har långt före datorernas tid framförts via telefon och telefax. Kanske en gång redan genom användande av röksignaler, vad vet jag. Naturligtvis i alla tider genom vanlig postbefordran i form av betalt brev. Oavsett hur hotet når den avsedde mottagaren är brottet olaga hot fullbordat när så sker. Liksom föro­lämpning om innehållet i stället gäller en kränkning. Teknik används naturligtvis inte bara vid hot och förolämpning utan också till exempel för olika former av förtal och bedrägerier.  

Ärekränkningsbrotten (förolämpning och förtal) har lagstiftningsmässigt inte hängt med i teknik­utvecklingen. Genom datorernas intåg på arenan och den världsomfattande webben har allt dramatiskt förändrats. Du når ut med dina budskap sekund­snabbt till en enorm krets av människor. Som ”förtalare” behöver man inte likt biskop Helander en gång i tiden besvära sig med att posta ett stort antal påstått anonyma brev med ärekränkande omdömen om sina konkurrenter om biskopstjänsten. Nu räcker det med ett enda tryck på datorn för att nå ut med de negativa omdömena om man befunnit sig i en liknande situation och varit illasinnad som seder­mera förtalsdömde och som biskop avsatte Dick Helander. Fortfarande är ärekränkningsbrotten emellertid i princip rena målsägandebrott. 1800-talsmässigt kan det sägas. Som vi från Brottsofferjourernas Riksförbunds sida tidigare framhållit bör åtminstone de besvärliga nätkränkningarna föranleda en lagändring så att nämnda förtalsbrott övergår att bli allmänna åtalsbrott. Det är lätt att förstå att polis och åklagare inte ska ägna sina krafter åt en förolämpning som består i att någon – direkt i tal eller skrift till en medmänniska – har kallat honom eller henne för dj-a idiot eller liknande. Det är något helt annat om det på nätet finns klandrande uppgifter om någons leverne med i princip obegränsad spridning. Nu är emellertid inte alla nätbrott enbart kränkande. Det förekommer i betydande utsträckning rena hot också. Olaga hot ska självfallet tacklas rättsligt som de allmänna åtalsbrott de är oavsett den tekniska formen.  

Vår egen organisationsutveckling närmar sig nu med stormsteg stämman i maj. Jag hoppas verkligen att alla goda krafter fortsätter arbeta samfällt så att vi ska få de bästa förutsättningar att överallt i landet kunna ge bästa möjliga stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Samtidigt kan vi glädjas åt att vi alltmer är inne i vår ljusa årstid med hägrande värme och sol. Den behöver vi efter vinterns alla påfrestningar!

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 1/2013
 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.