08-644 88 00

Huvudrubriker

Anhöriga får inte glömmas bort

Anhöriga till brottsdödade är en grupp som ofta åsidosätts. Genom samarbete med andra organisationer kan vi inom BOJ stärka stödet till anhöriga, skriver Sven-Erik Alhem.

Dessbättre slipper de flesta människor ifrån det ohyggliga som består i att mista en nära anhörig genom brott. Men för inte så få blir det ofattbara en grym och svåruthärdlig verklighet. Oavsett om brottet är ett mord, dråp eller ett vållande till annans död känns det i de flesta fall för de närmast anhöriga livet ut som en plågsam saknad. Ofta också i förening med en skuldkänsla. Varför hämtade jag inte dottern efter dansen? Varför lät jag henne gå ensam hem i natten? Varje gång jag själv har träffat en anhörig till en våldsbrotts- eller rattfylleridödad människa har jag tänkt: Skulle jag klara av att leva vidare om det vore jag som var drabbad? Skulle jag uthärda? Skulle jag vara så stark? Det är nyttigt att försöka sätta sig in i situationen för att bättre förstå hur utsatt den människa är som du möter. Du begriper omedelbart att det finns mänskligt stöd som kan vara av värde och som kanske just du kan bidra med, i de flesta fall genom att vara en god lyssnare. Inte bara du kan ge stöd. Många andra organisationer än vi inom BOJ gör ett fint arbete. Till exempel MADD, Mothers Against Drunk Driving, som drivs av MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, gör betydande insatser för dem som drabbats av rattfylleribrott. Jag hoppas att vi inom BOJ ska kunna verka tillsammans med både MADD, MHF och RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, när det gäller att ge den ofta åsidosatta gruppen anhöriga till brottsdödade ett viktigt stöd. Oavsett om det är ett brottsoffer som möter ond bråd död genom ett knivhugg eller en påverkad motorförares vårdslösa framfart. Alla sådana anhöriga lever ofta vidare med ett trauma som följer dem genom livet.

Det finns anhöriga också till gärningsmännen som lider. Anhöriga som är fullständigt oskyldiga offer när de dras in i tragiska skeenden med synnerligen långtgående effekter av allvarliga brott. Vi får inte glömma dem. De är oftast också i behov av ett starkt medmänskligt stöd. För tydlighetens skull ska jag nämna att döden naturligtvis kan träffa oss också ifall kära anhöriga rycks bort genom rena olyckor utan samband med brott eller genom till exempel naturkatastrofer. Jag har själv haft ingående samtal med en man som fick sin hustru dödad av en älg och som därtill drabbades av att han själv under lång tid var misstänkt för att ha mördat hustrun. Han berättade så tydligt för mig hur han kunde acceptera att det var ett djur och inte en annan människa som dödat henne. Även om förlusten var enorm fanns det en naturlig förklaring till det inträffade Genom ett ökat engagemang gentemot alla anhöriga som på olika sätt drabbats hårt av skilda former av brott, vilka lett till ond bråd död, kan vi själva också bättre komma till insikt om hur tacksamma vi ska vara så länge vi får leva utanför den grymma värld som kan slå till mot envar av oss sekundsnabbt och utan minsta föraning.

Vad gäller vår egen organisation är vi alla väl medvetna om att det viktiga arbetet med att få hela organisationen att aktivt vara med på en utveckling framåt är i full gång och att den alltmer närmar sig beslutsfasen under stämman i maj 2013. Det gläder mig att så många inser att vi aldrig förnöjda får slå oss till ro i vår verksamhet utan att vi måste sträva mot att kunna ge ett fullgott och likvärdigt stöd över hela landet till alla brottsoffer, vittnen och anhöriga. Det är alltså inte fråga om vi bör utveckla oss utan att vi måste göra det. Allt för att vi ska bli ännu bättre i hela Sverige på att fullgöra de viktiga stödjande insatser åt våra målgrupper som vi har som huvudändamål. Jag passar också på tillfället att tacka alla som hittills lagt ner ett stort arbete för att främja denna utveckling och ser fram emot ett lyckosamt slutresultat vid nästa stämma.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 4/2012

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.