08-644 88 00

Huvudrubriker

Tidigt stöd viktigt för den som utsatts för rån

Rån är bland de mest integritetskränkande brotten. För den som blivit rånad är känslan av upprättelse och att samhället bryr sig viktig, skriver Sven-Erik Alhem.

Många av er har redan nåtts av den tråkiga nyheten att en enhällig och fulltalig förbundsstyrelse i augusti nödgades utesluta Brottsofferjouren i Göteborg ur Riksförbundet. Beslutet är unikt; något sådant har aldrig tidigare skett.  Bakgrunden var att de viktiga samverkanspartnerna Göteborgs stad, Partille kommun samt Göteborgs tingsrätt meddelat att de inte längre hade förtroende för jouren. Förbundsstyrelsen såg mycket allvarligt på det som inträffat och övervägde frågan om uteslutning noggrant. Efter att ha inhämtat skriftligt yttrande från jouren och också lyssnat till vad de hade att anföra under två möten med dem i Göteborg undersökte vi olika lösningar. Slutligen kom vi i förbundsstyrelsen fram till att inget annat alternativ än uteslutning av jouren var möjligt. Förtroendefrågan är fundamental. När förtroende för en jour inte längre finns hos samarbetspartnerna och bidragsgivarna är det menligt och beklagligt för oss alla inom BOJ. En sådan situation kan lätt få förödande följdverkningar också för andra jourer i landet.  För att brottsoffer, vittnen och anhöriga ska kunna få bästa tänkbara stöd är det helt nödvändigt med ett fullgott förtroende för den berörda stödverksamheten. Vi arbetar nu intensivt tillsammans med de lokala samarbetspartnerna i Göteborg och närliggande jourer för att se till att ett fullgott stöd kan ges framöver till brottsoffer, vittnen och anhöriga i Göteborg och Partille.

Temat i detta nummer av tidningen är rån. Rån finns som brott i flera olika gärningsformer. Alla innehåller våld eller hot om våld mot person. Rån är bland de mest integritetskränkande brotten, där drabbade målsägande ofta – förutom fysiska skador - får psykiska men som kan ta lång tid att komma över. Det finns brottsoffer som blir så brutalt behandlade att de får hela sin livssituation förändrad för alltid. Det leder ofta till lidande för många närstående till brottsoffren som påverkas av att inte längre till exempel kunna leva ett normalt familjeliv efter brottet. Jag träffade en kvinna som efter att ha utsatts för ett hänsynslöst rån inte längre tålde ljud och inte kunde ha ett normalt samliv med sin make. Maken var varje dag efter arbetet tvungen att smyga in i bostaden i filttofflor och där leva ett ”tyst liv” för att inte störa hustrun. Hon kunde heller aldrig mer arbeta efter rånet utan vistades praktiskt taget bara i bostaden.
Bland ungdomar är det som bekant relativt vanligt med rån, där gärningsmannen med våld eller hot om våld tilltvingar sig till exempel mobiltelefon, pengar och dyrbara klädesplagg. Det är viktigt att sådana brott av ungdomar klaras upp och kan lagföras så att spridningseffekten inte leder till att fler ungdomar lockas in i kriminalitet.

För ett rånoffer i allmänhet torde ett medmänskligt stöd så tidigt som möjligt efter brottet och genom hela processen vara mycket betydelsefullt. I vissa särskilt utsatta fall kan stödinsatsen bli omfattande och därmed tidskrävande. För den som blivit rånad är känslan av upprättelse och att samhället bryr sig viktig.
För egen del tänker jag ibland på riskerna att utsättas för personrån när jag till exempel går hem från stationen sent en kväll. Jag väljer då medvetet att inte gå förbi till exempel restauranger, där det nästan alltid finns påverkade människor vid entréerna. En uppmanande fråga som: ”Har du en cigarett?” kan, om den besvaras nekande, lätt leda till att bråk uppstår. Jag väljer också medvetet att hellre gå en omväg än att gå förbi ett ungdomsgäng på gatan.
Man kan alltså säga att jag promenerar brottsförebyggande när jag väljer vägen hem under sena kvällar. Jag väljer dock helst att gå i stället för att åka taxi, vilket säkert ökar riskerna något.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 3/2012

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.