08-644 88 00

Huvudrubriker

Alla borde känna sig välkomnade av polisen

Det borde vara en självklarhet att alla som gör en polisanmälan ska känna sig välkomnade. Anmälningsupptagningen är ofta grunden för hur framgångsrik brottsutredningen blir, skriver Sven-Erik Alhem.    

Vi har upplevt en turbulent tid inom rättsväsendet. De allra allvarligaste händelserna finns för närvarande utanför våra gränser i det pågående Breivikmålet i Norge, som är så oändligt tragiskt att det går utanför vad vi kan föreställa oss. De flesta vågar inte ens tänka tanken hur det skulle vara att befinna sig i de anhörigas situation. Jag tänker naturligtvis främst på de anhöriga till alla mördade – i praktiken ofta grymt avrättade – barn och ungdomar men också på anhöriga till gärningsmannen. Alla är enormt utsatta och förtvivlade. Och sannolikt i behov av ett livslångt stöd med många professionella och andra stödinsatser. Vi känner alla, vågar jag påstå, starkt med de många drabbade.
På hemmaplan har det också hänt mycket på det rättsliga området. Mål om människohandel, mål gällande påstått vapenbrott i Malmö av journalister och den ansvarige utgivaren för tidningen Expressen som velat testa hur enkelt det var i praktiken att skaffa ett illegalt vapen i min hårt vapendrabbade hemstad Malmö. Malmö som i många avseenden präglas av framåtanda och entusiasm men som dessvärre så ofta förknippas med just vapen och mord.  

Mycket annat händer på vår front. Vi har fått en berättigad ökad uppmärksamhet på frågor som hänger samman med polisens och övriga rättsaktörers bemötande av människor som av en eller annan anledning söker upp eller på annat sätt kommer i närkontakt med rättsväsendet. Den allra första viktiga kontakten är när den som är på väg att göra en polisanmälan nalkas polishuset. Alla känner sig inte jättevälkomna dit, fastän det borde vara en självklarhet.Själva anmälningsupptagningen är ofta grundläggande för hur framgångsrik brottsutredningen blir. Den måste när den är färdig hålla så hög kvalitet att den – när förutsättningar i övrigt föreligger – kan läggas till grund för ett positivt beslut i åtalsfrågan, det vill säga leda till åtal mot den som till att börja med delgivits skälig misstanke om brott.
Alltför många vardagsbrottsutredningar läggs ner till följd av bristande kvalitet. Vi måste söka påverka kvaliteten till exempel genom att bidra till att beslut som målsägande är missnöjda med blir föremål för överprövning. Men även opinionspåverkande insatser är angelägna.
Samtidigt ska vi vara måna om att lyfta fram de många goda exemplen som finns inom polisen. För det finns många sådana. Utredare med höga ambitioner som lyckas i sina krävande arbeten är värda allt beröm! Det är inte alltid det når fram till dem. Jag möter många positiva och entusiastiska poliser som det finns en strålglans kring. All heder åt dem!  

All heder också åt våra egna stödpersoner och vittnesstöd som ägnar så mycken tid och kraft åt att se till att förutsättningarna ökar för att målsägande och vittnen ska orka med sina för rättssäkerheten så viktiga uppgifter.
Kan vi få polisen att inse värdet av att vi kan kopplas in tidigare i kontakterna med inte bara målsägande utan också med vittnen är jag övertygad om att vi kan nå en större beredvillighet att vilja ställa upp och fullgöra vittnesplikten. Ett medmänskligt stöd från början till slut i kombination med en fullgod och tidig videodokumentation av viktiga vittnesförhör under förundersökningen är centralt. Ett stort tack och beröm utdelar jag härmed till alla stödpersoner, vittnesstöd och samordnare som lägger ner så stor kraft i stödarbetet!
Visst är det härligt när tiderna är ljusa. Den ljusa och ljuva tiden på året är positiv för humöret. Tiden gör också att det blir lättare med ett gott bemötande. Ta vara på tiden!

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 2/2012


 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.