08-644 88 00

Huvudrubriker

Skydd mot våld är en mänsklig rättighet

Ungdomar finns ofta i våldsutsatta miljöer och för många kan det vara känsligt att göra en polisanmälan. Vi måste ägna unga stor uppmärksamhet, skriver Sven-Erik Alhem.  

Unga lagöverträdare har länge uppmärksammats och specialbehandlats såväl av lagstiftaren som inom rättsapparaten. Unga bevispersoner i form av brottsoffer och vittnen har inte alltid fått samma uppmärksamhet, trots att skydd mot våld i alla former i allra högsta grad är en mänsklig rättighet. Artikel 19 i Barnkonventionen tar också fasta på att skyddet mot övergrepp gäller även mellan barn. Däri inbegrips alltså varje form av mobbning och annat våld som utövas av barn mot barn. Inom skolans värld är det som bekant synnerligen viktig uppgift att komma till rätta med. Inom Brottsofferjourernas Riksförbund har vi länge understrukit vikten av att förtroendet för rättsväsendet förstärks. Vi tycker att bemötandet är viktigt liksom utredningskvaliteten och en skyndsam handläggning. Detta är viktigt för alla, det vill säga för såväl brottsoffer, vittnen som tilltalade. I alla åldrar. När det gäller unga människor förstärks kraven. Ibland är det inte enkelt för en vuxen människa att förstå alla turer inom rättsapparaten. För den som är ung och som vanligen inte kommunicerar i termer av kanslisvenska kan det vara än svårare att tränga igenom alla barriärer.

Vi vill på alla sätt och inte minst genom projekt Skyddsnät, som vi driver tillsammans med Rädda Barnen, informera barn och ungdomar om deras rättigheter och var de kan få stöd när de utsätts för brott. Ett viktigt led i detta arbete är att vi kan fortsätta med chatten på Ungaboj.se. Barn och ungdomar tycker ofta att chatten känns som en naturlig kontaktväg. Nyligen har vi också haft en kontakt med Barnombudsmannen, en myndighet med vilken vi delar många gemensamma intressen för att främja barnens rättigheter. Vi hoppas och tror på ett fortsatt och utvidgat samarbete med Barnombudsmannen.
Även ungdomar, som oftare utsätts för allvarligare brott i form av våld och hot än människor i vuxen ålder, måste vi ägna stor uppmärksamhet. Ungdomar finns ofta i våldsutsatta miljöer. Det kan vara känsligt för många att göra en polisanmälan, eftersom det kan medföra negativa följdverkningar för dem. Förberedelsearbetet inför översynen av hela vår organisation är också i full gång. Det känns som om vi är många som har förståelse för behovet och som därför är entusiastiska inför uppgiften. Det måste alltid vara ett naturligt inslag inom varje organisation, oavsett om det gäller en myndighet eller en ideell verksamhet, att ständigt vara inriktad på att förbättra arbetet, så att det på bästa sätt gynnar dem som verksamheten är till för. Vi vet ju alla att det är i de direkta stödkontakterna i olika former som utsatta människor får mest behållning av att vi finns där och kan ge dem stöd.  

Då och då får vi negativ kritik, antingen som organisation eller som enskilda individer. Själv har jag tydligt blivit ifrågasatt som ordförande och för den jag är. Det är – även om det känns obekvämt – i grunden nyttigt. I de flesta fall ligger det också något i kritiken. Så naturligtvis även i mitt fall. Det gäller bara att söka hålla en rak linje och ta till sig av den del av kritiken som känns berättigad och försöka använda den så positivt som möjligt. Självfallet gäller det också att använda omdömet för naturlig självprövning i allt man gör. Jag nämner detta på förekommen anledning för att mina kritiker inte ska tro att allt bara rinner av mig som vattnet på en gås. Så bör det aldrig vara. För objektivitetens skull ska jag också tillägga att det förekommer åtskillig positiv kritik såväl till alla er i de lokala jourerna som till mig själv. Den kritiken bör vi glädja oss åt och låta den påverka vårt arbete i positiv bemärkelse.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 4/2011
 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.