08-644 88 00

Huvudrubriker

Hat bekämpas bäst med öppen demokrati

Främlingsfientlighet och hatbrott kan inte bekämpas genom krav på hämnd. Vi måste få alla att inse värdet av en öppen demokrati, skriver Sven-Erik Alhem efter tragedin i Norge.

Så har ännu en sommar i våra liv lagts bakom oss. Det har på många platser regnat rejält på både onda och goda. Solen, när den väl är framme och värmer oss, gör ingen skillnad på vilka människor strålarna träffar. Rättsligt sett får både brottsoffer, vittnen och misstänkta eller tilltalade värme från solen. Precis som vi alla blir våta, när regnet öser ner.

Som bekant har många drabbats av ond bråd död i Norge under sommaren i samband med de fruktansvärda händelserna på Utöya. Det har gett oss anledning att tänka över hur snabbt ett liv kan förändras. Hur dramatiskt vi som anhöriga till barn vi älskar plötsligt kan åsamkas ett livslångt lidande, när barnens liv plötsligt, grymt och meningslöst tar slut. Självklart är det inte bara gråten som kommer fram utan också tankar på hämnd. Där är jag övertygad om att Norges statsminister Jens Stoltenberg genom sin fantastiska insats efter terrordåden har betytt mycket för att dämpa tankarna på hämnd. I stället har tragedin lett till att hela norska folket tillsammans med alla överlevande brottsoffer och närmast berörda anhöriga till de terrordådsdrabbade beundransvärt nog samlat sig i en stärkt gemensam sak för demokratin.

Främlingsfientlighet och hatbrott bekämpas nämligen inte genom krav på hämnd. Det är när demokratin får näring och alla inser värdet av att leva i en öppen demokrati, som främlingsfientligheten i hela dess skrämmande vidd kan kvävas. Våra tankar är med er och vi beundrar er för er kraft genom den ofantliga tragedin, alla norska vänner!

Polisen måste få beröm när det finns skäl till det. Vi vet nu att polisen satsar mycket på att ge bättre information i brottsofferfrågor och snart kommer det ut en ny och modern handbok. Det känns bra och jag hoppas verkligen att de viktiga bemötandefrågorna även får genomslagskraft hos varje enskild polisman. Att alla kontakter i tjänsten blir anpassade efter varje enskild person som polismannen kommer i kontakt med. Det betyder så oändligt mycket hur vi uppträder mot varandra. Och särskilt viktigt är det naturligtvis hur makthavare agerar och förhåller sig i kontakten med dem som befinner sig i någon form av underläge i till exempel en utsatt position.

Vi bör också själva inom vår egen organisation vara uppmärksamma på hur vi beter oss mot dem som vänder sig till oss och som i något avseende söker vår hjälp. Självkritik är som alla vet både nyttig och klädsam.  

Vi ska verka för att utredningskvaliteten – allmänt sett – höjs. Viktigt inte minst vad gäller vardagsbrotten. Vi ska hjälpa till att begära överprövning i de fall det känns befogat. Vi ska fortsätta jobba med vikten av att fler brottsoffer på ett tidigt stadium erbjuds möjlighet att få stöd. Detsamma gäller de viktiga vittneskontakterna, där vi är övertygade om att tidiga sådana kontakter kan förstärka rättssäkerheten. Att vittnen ställer upp och fullgör sina medborgerliga skyldigheter är nämligen ofta helt avgörande för att den som utsatts för ett brott ska få en chans att få sin rätt tillgodosedd.

I sammanhanget måste vi också söka få till stånd en ökad användning av möjligheten att höras via videolänk, när så låter sig göras i känsliga mål. Det kan vara helt avgörande för att vittnesmålet överhuvudtaget äger rum. Som ni märker finns det mycket att göra. Det går aldrig att slå sig till ro om rättssäkerheten och därmed de mänskliga rättigheterna ska kunna stärkas. Och vikten av att kämpa för mänskliga rättigheter tydliggörs efter händelserna i Libyen och flera andra länder. Kampen behövs också i Sverige.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 3/2011

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.