08-644 88 00

Huvudrubriker

Rättvisan kan aldrig bli nog rättvis

När jag sätter mig för att skriva något för denna spalt var det riktigt länge sedan senast. Därför blir jag närmast tårögd av ödmjukhet och stolthet inför att vår högt värderade tidning äntligen har återuppstått.

När våren åter värmt upp vårt land efter vinterns alla vedermödor finns vår tidning åter i sinnevärlden. Som ett dubbelnummer denna gång och med ny redaktör, Amanda Säfström, som ambitiöst och entusiastiskt tagit sig an sin nya uppgift. I min egenskap av ansvarig utgivare för tidningen önskar jag såväl dig, Amanda, som själva tidningen all lycka och framgång.

Att det är ett dubbelnummer som du läser just den här gången beror på att vi som periodisk skrift måste komma ut med fyra nummer per år. Vad vore då lämpligare än att starta med ett dubbelnummer för att fira återfödelsen av Tidningen Brottsoffer.

Det är emellertid inte bara tidningen som gör mig stolt. Alla goda BOJ-arbetare över hela landet som lägger ner så mycket tid och energi på att stödja och hjälpa brottsoffer, vittnen samt anhöriga, som ofta drabbas hårt när kära anförvanter skadas eller dödas genom brott, är värda all uppskattning. Tack för att ni finns, för ert engagemang och för att ni håller ut, fastän det ibland kan kännas både tungt och tidskrävande att räcka till för alla som behöver er. Utan era insatser vore samhället kallare. Ni ska veta att vi är många som uppskattar vad ni uträttar. I denna tidning finner ni också exempel på annan uppskattning. Frivilligt arbete inom EU ska i år firas under det Europeiska frivilligåret och mottot är: ”gör skillnad – engagera dig”.

För visst är det så att ett engagemang för en god sak gör skillnad. Både för dem som engagemanget riktas mot och för den enskilde som väljer att satsa på sitt engagemang för andra.

Nyligen träffade jag och BOJs generalsekreterare Eva Larsson två entusiastiska och djupt socialt engagerade unga människor i Örebro. De har satsat på att arbeta mot våld. Läs mer om deras arbete i Non fighting generation i tidningen. Vi hoppas att vi genom detta samarbete också väsentligen kan utöka antalet medlemmar och tidningsprenumeranter. Det skulle självfallet främja våra möjligheter att få annonsintäkter och därmed förbättra förutsättningarna i stort för vår verksamhet.

Vi måste också fortsätta och fördjupa våra pågående ansträngningar att söka få till stånd ett bättre samarbete med polisen så att vi kan nå fler brottsoffer och vittnen och beredas möjlighet att så tidigt som möjligt kunna bistå dem med stödinsatser. Inte minst viktigt är det att tidigt komma i kontakt med vittnen, så att kontakten inte aktualiseras enbart först i samband med en huvudförhandling. De centrala rättvisefrågorna har som aldrig förr hamnat i fokus. I många olika sammanhang har jag betonat att vi ska vara försiktiga med att kategoriindela människor som kommer i kontakt med rättsväsendet. Det visar sig inte sällan att den som varit att anse som misstänkt förövare senare kan komma att betraktas som brottsoffer. Vi känner alla till vad som hänt Thomas Quick i de resningsfall som hittills prövats när det gäller de åtta mord han sammanlagt varit dömd för. Rättssäkerhet ska gälla för alla. När vi vill förstärka målsägandesidans rättigheter, till exempel i form av bättre möjligheter att få målsägandebiträde, ska det aldrig ske på bekostnad av de rättigheter som tillkommer en misstänkt eller tilltalad.

Vi som är aktiva inom BOJ arbetar alltså brett med mänskliga rättigheter och kämpar alltid för en så rättssäker behandling som möjligt av alla som omfattas av en rättslig prövning. Oavsett om det är frågan om brottsoffer, annan bevisperson eller misstänkt förövare. Rättvisan kan aldrig bli nog rättvis. Kampen om en bättre rättvisa måste utkämpas varje dag. Med justa och rättssäkra medel.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 1-2/2011
 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.