08-644 88 00

Huvudrubriker

Tidningen Brottsoffer

Tidningen Brottsoffer ges ut av Brottsofferjouren Sverige sedan 1994. Tidningen går ut till alla som är medlemmar i en lokal brottsofferjour samt till prenumeranter.
Tidningen Brottsoffer har en upplaga på 11 000 exemplar.

I Tidningen Brottsoffer är brottsofferfrågor i fokus. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och varje nummer har ett aktuellt tema.

Tidningen Brottsoffer skildrar situationen för brottsutsatta och bevakar hur rättsapparat och samhälle lever upp till sina åtagande. Tidningen granskar om alla brottsoffer har samma möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Tidningen undersöker hur väl brottsutsatta kan utöva sina mänskliga rättigheter som brottsoffer; att få rättvis rättegång inom rimlig tid, delaktighet i sin egen rättsprocess, information om sina rättigheter, kunnigt och empatiskt bemötande, skyndsam vård och emotionellt stöd till de är återställda samt ekonomisk kompensation.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.