08-644 88 00

Varför har 13 000 brottsoffer gått miste om stöd?

13 000 brottsutsatta, vittnen och anhöriga har gått miste om stöd från Brottsofferjouren de senaste två åren. Varför? Här är en kort guide.

Vad säger EU:s brottsofferdirektiv om rätten till stöd?
Artikel 8 handlar om brottsoffers rätt till hjälp från stödverksamheter. Här har vi översatt det byråkratiska språket i artikel 8 till enklare svenska:
– Artikel 8:1 säger att regeringen ska säkerställa att brottsoffer får gratis och anonym hjälp från stödverksamheter.
– Artikel 8:2 säger att regeringen ska underlätta för Polismyndigheten att hänvisa brottsoffer till stödverksamheter.

Vad är konsekvensen av att Sverige inte följer EU:s brottsofferdirektiv?
Nästan 40 procent färre brottsoffer har förmedlats av poliser till Brottsofferjouren 2014–2016. Det betyder att 13 000 brottsutsatta, vittnen eller anhöriga har gått miste om stöd de senaste två åren.

Vilka är orsakerna?
Många poliser ser det som frivilligt att ställa kontaktfrågan till brotts­offer: ”Går det bra att stödverksamhet kontaktar dig?” Det kan bero på att formuleringen i Förundersökningskungörelsen § 13 säger att polisen ska informera brottsoffer om stöd. Men EU-direktivet går längre i sina formuleringar om regeringens och Polismyndighetens ansvar att säkerställa att brottsoffer får stöd och hänvisa dem till stödverksamheter.

En annan orsak är att den obligatoriska kontaktfrågan i anmälningssystemet RAR togs bort i samband med polisens omorganisation 2015. I det nya anmälningssystemet DurTvå ska kontakt­frågan återigen bli obligatorisk för poliser att ställa till brotts­offer.

Vems ansvar är det?
Enligt EU:s brottsofferdirektiv ska medlemsstaterna underlätta för berörda myndigheter att hänvisa brottsoffer till stödverksamheter. Ansvaret är alltså regeringens och  inrikesminister Anders Ygemans samt Polismyndighetens, som leds av rikspolischef Dan Eliasson.

Vad händer i november 2017?
Då ska regeringen rapportera till EU hur brottsoffer har använt sina rättigheter. Ska Sverige berätta att 13 000 brottsoffer har gått miste om stöd – eller ska vi kunna berätta att vi har vänt trenden?

Text: Lena Ringqvist

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.