08-644 88 00

Ny bok för ökad kunskap och bättre bemötande

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt problem som drabbar framför allt flickor men också pojkar och vuxna kvinnor som anses kränka sin familjs heder. –Det är viktigt att personer som upplevt hedersrelaterat våld och förtryck blir rätt bemötta, säger Heléne Carlsson, verksamhetsutvecklare Våld i nära relation på Brottsofferjouren Sverige.

För att stötta dem som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har Brottsofferjouren Sverige, med hjälp av medel från Social­styrelsen, tagit fram ett utbildningsmaterial i form av en bok.

Boken belyser flera olika typer av förtryck som till exempel barnäktenskap, begränsningar, våld, könsstympning och hedersmord. Den varvar fakta och egen­upplevda berättelser från personer utsatta för hedersförtryck.

– Det finns inget samlat utbildningsmaterial för brotts­offerjourer i den här frågan. Därför har vi valt att ta fram en lättillgänglig bok om en stor och viktig fråga, säger Heléne Carlsson.

I Sverige är diskussionen om hedersrelaterat våld och förtryck ofta polariserad. Det kan handla om en rädsla för att peka ut och stigmatisera vissa grupper.

– För att inte ställa olika typer av våld mot varandra tar Brottsofferjouren Sverige med den här boken FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning som utgångspunkt för vad varje människa har rätt till och skydd ifrån. Ingen form av våld eller kränkning ska kunna rättfärdigas som en del av en tradition, kultur eller religion,  säger Heléne Carlsson.

Det finns flera myndigheter som tagit fram metodstöd och annat utbildningsmaterial om heders­relaterat våld och förtryck i Sverige. Bland annat Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland.

– Det nya med att vi ger ut den här boken är att den varvar fakta med riktiga, egenupplevda berättelser för att ge ett helhetsperspektiv, fortsätter Heléne Carlsson. 

Boken beräknas vara färdig under våren 2017 och riktar sig till brottsofferjourer, kvinno­jourer, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och andra organisationer och myndigheter. Men alla som vill kan med fördel läsa den.

– Vår förhoppning är att boken kommer att användas som vidareutbildnings­material och att många studiecirklar och andra utbildningsinsatser kring boken kommer att hållas, avslutar Heléne Carlsson.

Boken är under produktion och kommer att ges ut under våren. Läs mer i faktarutan till vänster.

Text: Agneta Bergman    

Leva sitt liv – En bok om hedersrelaterat våld och förtryck

  • Leva sitt liv – En bok om hedersrelaterat våld och förtryck släpps under våren.

  • Boken kan redan nu förhandsbeställas från beställningssidan på www.brottsofferjouren.se. Så fort den är klar skickas den sedan mot enbart portokostnad.

  • Författare är Brottsofferjouren Sverige och redaktör är Heléne Carlsson. Karin Rosenberg, Karinform, har gjort grafisk form och illustrationer.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.